Maakuntauudistus

Maakuntauudistus muuttaa laajasti hallintoa ja toimintatapoja. Sen myötä maakuntien liittojen tehtävät, pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä TE-palvelun tehtävät siirtyvät vuoden 2019 alusta uusien maakuntien järjestämisvastuulle.

TEM on asettanut aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen säädösvalmistelun lakityöryhmän ja ohjausryhmän. Lisäksi aluekehittämisjärjestelmän uudistamista varten on asetettu työryhmä, joka valmistelee esityksiä em. mainituille ryhmille. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä kaikkein keskeisten tahojen kanssa.

Kasvupalvelut

Kasvupalvelujen uudistamista varten on asetettu kolme valmisteluryhmää, joiden määrittelee nykyisten TE-palvelujen ja ELY-yrityspalvelujen tehtäväkenttä uudelleen. Uudistuksen myötä TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi. Tällä edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin.

Kasvupalvelun kilpailullinen monituottajamalli vastaa pitkälti sote-palvelujen vastaavaa. Kilpailullinen tuotantomalli ja asiakkaan valinnanvapaus vahvistaa palvelujen vaikuttavuutta, synnyttää uusia palveluinnovaatioita ja luo uudet palvelumarkkinat.

Kysymyksiä ja vastauksia kasvupalveluista

Aluekehittämisjärjestelmä uudistuu

Maakuntauudistuksen jälkeen alueiden kehittämisestä vastaavat maakunnat ja valtio. Maakunnat vastaavat alueensa strategisesta kehittämisestä yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Valtiolla on jatkossakin vahva intressi alueiden elinvoiman ja kasvun – ja sitä kautta koko Suomen menestymisen edistämisessä.

Uudistuksen yhteydessä käsitellään aluekehittämisen suunnittelua, toimintatapoja ja toimijoiden roolia. Valtion ja maakuntien yhteistyön edistämiseksi ja alueiden kasvun ja elinvoiman tukemiseksi on tarkoituksenmukaista vahvistaa ja kehittää valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä toisistaan erillisten, rinnakkaisten sektoriohjausten sijaan.

Lisätietoa sote- ja maakuntauudistuksesta Alueuudistus.fi -sivustolta

TEMatiikkaa-blogit aiheesta