Vuoden 2017 määrärahanjaot rakennerahastohankkeisiin ja AIKO-toimenpiteisiin

Hallitus jakoi 2.2.2017 yhteensä 357 miljoonaa euroa EU:n rakennerahasto-ohjelman mukaisten hankkeiden ja alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -toimenpiteiden tukemiseen vuonna 2017. Tarkempi erittely määrärahanjaosta alueittain on alla olevassa liitteessä.

Rakennerahastojen avulla tuetaan kestävän kasvua ja työllisyyden edistämistä. Nyt jaettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoja 346 miljoonaa euroa alueille ELY-keskusten ja maakunnan liittojen päätettäväksi. Summaan sisältyvät myös sosiaali- ja terveysministeriölle ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesille myönnetyt määrärahaosuudet.

AIKO-toimenpiteet tukevat alueiden vahvuuksiin perustuvaa uudistumista kasvun ja työllisyyden varmistamiseksi. Tälle vuodelle valtion rahoitusta on 11 miljoonaan euroa. Puolet tästä rahoituksesta käytetään valtion sekä kaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen kasvusopimuksiin ja toinen puoli maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimiin.

Linkki tiedotteeseen määrärahajaosta.

Lisätietoja:  neuvotteleva virkamies Johanna Osenius