Matkailun toimijat

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa matkailupolitiikan painotuksista ja kehittää matkailualaa yhdessä muiden ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa. Ministeriö vastaa myös matkailun tukitoimien koordinoimisesta, matkailua koskevan lainsäädännön valmistelusta ja valtioiden välisistä matkailusuhteista.

TEM osallistuu kansainvälisten matkailuasioiden käsittelyyn EU:ssa ja OECD:ssa sekä muissa kansainvälisissä yhteistyöelimissä. Matkailun kehittäminen liittyy läheisesti ministeriön vastuualueeseen kuuluvaan aluepolitiikkaan. Matkailu on merkittävä toimiala varsinkin heikommin kehittyneillä Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla.

Ministeriö tekee matkailun kehittämiseksi tiivistä yhteistyötä muiden hallinnonalojen toimijoiden kanssa. Mm. poikkihallinnollisen matkailutyöryhmän (MiniMatka) tavoitteena on entistä tehokkaammin vaihtaa matkailuun liittyvää tietoa ja valmistella yhdessä asiakokonaisuuksia.  Työryhmä kokoontuu useita kertoja vuodessa ja toimii myös yhtenä matkailun tiekartan toimeenpanijana.

Visit Finland

Visit Finland on valtakunnallinen matkailun asiantuntija ja vastaa Suomen matkailun kansainvälisestä edistämisestä. Sen päätehtävänä on edistää Suomen matkailua markkinointiviestinnän keinoin ja markkinoida Suomen matkailullista maakuvaa erityisesti ulkomailla. Visit Finland ja matkailuelinkeino toteuttavat yhdessä mm. tuotekampanjoita, ulkomaisten matkanjärjestäjien ja median tutustumismatkoja, jotka tukevat Suomen maakuvan markkinointia. Se hankkii markkinatietoa elinkeinon käyttöön ja edistää tuotteiden kehittämistä.  Visit Finland on Finpro Oy:n yksikkö, jonka toiminta rahoitetaan valtion budjetista avustuksena.

Lisätietoja: Sanna Kyyrä

 

Muualla verkossa