Ministerit

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vastaa työ- ja elinkeinoministeriön yleisjohdosta

Elinkeinoministeri käsittelee yritys- ja alueosastolle, konserniohjausyksikölle, energiaosastolle, elinkeino- ja innovaatio-osastolle, henkilöstö- ja hallintoyksikölle ja viestintäyksikölle kuuluvat asiat.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström käsittelee työ- ja elinkeinoministeriössä työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat.

Ministereiden työnjaosta on sovittu hallitusta muodostettaessa.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus