Julkisten hankintojen neuvontaa ja ohjeita

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palvelee hankintayksiköitä ja yrityksiä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Neuvonnan tarkoituksena on parantaa hankintayksiköiden ja yritysten osaamista julkisissa hankintaprosesseissa, auttaa julkisiin hankintoihin liittyvän tiedon saannissa sekä edistää julkisiin hankintoihin liittyvää strategista ajattelua ja markkinoiden toimivuutta. Neuvonta on maksutonta.

Sähköpostineuvonta

  • Julkisia hankintoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen hankinnat (at) kuntaliitto.fi
  • Vastaamaan pyritään mahdollisimman pian
  • Sähköpostitiedot käsitellään luottamuksellisina. Kysymyksiin vastaavat neuvontayksikön asiantuntijat

Puhelinneuvonta

Julkisten hankintojen neuvontayksikön asiantuntijat antavat neuvontaa myös puhelimitse. Neuvonta on maksutonta ja tietoja käsitellään luottamuksellisina.

Neuvontayksikön asiantuntijoiden yhteystiedot

Ohjeistus yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan sähköisestä täyttämisestä ja käytöstä Euroopan komission luomassa palvelussa.

ESPD-väline

Ohjeistus rikosrekisteriotteiden selvittämisestä julkisissa hankinnoissa

Lisätietoja: Tarja Sinivuori-Boldt