Olkiluoto 1:n ja 2:n käyttöluvat päättyvät vuonna 2018 - TVO haki uutta lupaa 26.1.2017

Teollisuuden Voima Oyj jätti 18.12.1996 valtioneuvostolle hakemuksen, jolla se haki ydinenergialain mukaisia käyttölupien uusintoja ydinvoimalaitosyksiköille Olkiluoto 1 ja 2. Valtioneuvosto myönsi käyttöluvat 20.8.1998. Molempien laitosyksiköiden käyttöluvat päättyvät vuoden 2018 lopussa. TVO haki uutta käyttölupaa 26.1.2017 käyttää laitosyksiköitä vuoden 2038 loppuun asti.

 

Lisätietoja: Jorma Aurela