Olkiluoto 1 ja 2 käyttölupahakemus 26.1.2017

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) hakee Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköille käyttölupaa valtioneuvostolta. Hakemus jätettiin 26.1.2017.

Käyttölupahakemuksen käsittelyyn sisältyy ydinenergialain mukainen lausuntomenettely. Lupapäätöksen valmistelemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Lisäksi yleisö voi osallistua lausuntokierrokseen, katso kuulutus alla.

Käyttölupahakemuksen käsittelyssä halutaan erityisesti varmistua siitä, että voimalaitos täyttää käyttötoiminnalle asetetut turvallisuusvaatimukset. Säteilyturvakeskuksen lausunnolla on lupapäätöksen valmistelussa suuri merkitys. Kansalaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle kirjallisesti tai sähköisesti.

 

Lisätietoja: Jorma AurelaJaakko Louvanto

 

Hakemus ja kuulutus

Käyttölupahakemus

Ansökan om driftstillstånd

Kuulutus+Olkiluoto+1+ja+2

Meddelande+Olkiluoto+1+och+2

Lausuntopyynnöt

Lausuntopyyntö kunnat

Lausuntopyynö ministeriöt

Lausuntopyyntö laaja

Lausuntopyyntö SSM

Lausuntopyyntö Natur och Miljö

Lausuntopyyntö Ålands landskapsregering