Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2017 10.30
Valtion yleisavustuksen myöntäminen Finpro Oy:lle
TEM raha-asiainvaliokunta 26.1.2017 13.00
Terrafame Group Oy:n oman pääoman korottaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2017 13.00