Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin
TEM valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.00
Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.00
Valtioneuvoston asetus painelaitteista
TEM valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.00