Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Geologian tutkimuskeskuksen vuokrasopimukset
TEM raha-asiainvaliokunta 1.6.2017 13.00