Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017 13.00