Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2017 13.00
Valtioneuvoston asetus turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2017 13.00
Geologian tutkimuskeskuksen vuokrasopimukset
TEM raha-asiainvaliokunta 1.6.2017 13.00