Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen jako vuonna 2017
TEM valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00
Hallituksen esitys ydinenergialain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2017 13.00