Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017 13.00
Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 23.2.2017 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 23.2.2017 13.00
Terrafame Group Oy:n oman pääoman korottaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00
Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00
Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän kokoonpanon muuttaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00