Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Valtiontakuurahaston vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 22.3.2018 13.00
Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtajan viran täyttäminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 15.3.2018 13.00
Työneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.4.2018-31.3.2021
TEM valtioneuvoston yleisistunto 8.3.2018 13.00
Sovittelijan määrääminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2018 13.00