Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2016 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (HE 105/2016 vp; EV 213/2016 vp)

HE 105/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Nico Steiner, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049001

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsopimuslain muuttamisesta, lain merityösopimuslain muuttamisesta sekä lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen