Tutustu perusskenaarioon

Perusskenaario, joka on yhteinen sekä energia- ja ilmastostrategialle, että keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle julkaistiin 15.6. Perusskenaariossa kuvataan kehitystä nykyisten politiikkatoimien vallitessa. Perusskenaario siis kertoo, kuinka paljon meillä on vielä tehtävää jotta pääsemme hallitusohjelman ja EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteisiin.

Lisätietoja perusskenaariosta:

Taustaoletukset
Esittelykalvot

Perusskenaarion julkistustilaisuuden ohjelmaan ja esityksiin voit tutustua tarkemmin täällä.

Perusskenaariolaskelmat osoittavat, että nykyisillä toimilla ei tulla saavuttamaan kaikkia hallitusohjelmassa asetettuja ja EU:n vuotta 2030 koskevia energia- ja ilmastotavoitteita. Tarvitsemme siis joko nykyisten toimien vahvistamista tai kokonaan uusia toimia.

Virkamiehet kokosivat esimerkkejä toimista, joita voitaisiin ottaa käyttöön nykyisten lisäksi. Kenellä tahansa oli mahdollisuus kommentoida ehdotettuja toimia tai antaa oma ehdotuksensa työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä nettikyselyssä. Kommentointi päättyi 31.8.2016. Voit tutustua strategiaan ehdotettuihin toimiin ja kuulemisaikana annettuihin mielipiteisiin täällä.