Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö pyrkii vahvistamaan yleispohjoismaisia etuja ja arvoja. Toiminnan vetovastuu vaihtuu vuosittain. Suomi toimii puheenjohtajana vuonna 2016.

Puheenjohtajuuskaudellaan Suomi haluaa edistää verkostomaista työskentelyä konkreettisten tavoitteiden ja hankkeiden parissa. Tavoitteena on myös nostaa pohjoismaisen yhteistyön kiinnostavuutta elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kannalta.

Virallista pohjoismaista yhteistyötä tehdään pohjoismaisessa neuvostossa ja ministerineuvostossa. Ministerit ja virkamiehet tapaavat säännöllisesti muiden pohjoismaiden virkamiehiä kansainvälisissä, alueellisissa ja kahdenvälisissä kokouksissa. Lisäksi useilla aloilla tehdään itsenäistä yhteistyötä (esim. Pohjoismaiden investointipankki).

Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä  itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Grönlanti ja Färsaaret.

TEM:n asioita kahdessa ministerineuvostossa 

Työ- ja elinkeinoministeriön pohjoismaiset yhteistyöasiat käsitellään elinkeino-, energia- ja aluepolitiikasta vastaavassa ministerineuvostossa (MR-NER) sekä työelämäministerineuvostossa (MR-A).

Työ- ja elinkeinoministeriöstä pohjoismaisessa yhteistyössä ovat mukana alueosasto, elinkeino- ja innovaatio-osasto, energiaosasto ja työllisyys- ja yrittäjyysosasto, joilla omat virkamieskomiteat. Virkamieskomiteat valmistelevät kehittämisehdotuksia ministereille.

Virkamieskomiteoiden alaisuudessa toimii erikoistuneita yhteispohjoismaalaisia tutkimuslaitoksia, joiden tutkimuspanoksia käytetään pohjoismaisessa päätöksenteossa.

Lisätietoja: Leif Ehrsten