Valtionavustusta pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin Venäjällä

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee suomalaisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä Venäjällä rahoittamalla käyttöön ottoon ja tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyviä selvityshankkeita tai Venäjällä jo toimivan tytäryrityksen kehittämistä. Hankehakemukset käsittelee Finnvera Oyj.

Rahoitettavan hankkeen tavoitteena tulee olla

  • Venäjän markkinoille sopivan toimintamuodon valitseminen, kun kyseessä on tuotannollista tai palvelutoimintaa harjoittava yritys
  • tuotannollista tai palvelutoimintaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen perustaminen tai kehittäminen
  • yhteistyö venäläisen yrityksen kanssa, jos suunniteltu liiketoiminta edellyttää huomattavia taloudellisia panostuksia tai tietotaidon siirtoa suomalaiselta osapuolelta venäläiselle.

Hakijan tulee olla Suomeen rekisteröity ja Suomessa liiketoimintaa harjoittava pk-yritys. Hankkeen tavoitteena ei voi olla viennin edistäminen tai pelkän myyntikonttorin perustaminen.

Avustuksen määrä

Avustus on korkeintaan 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat korvaus oman henkilökunnan hankkeeseen käyttämästä työajasta, matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset sekä ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden kustannukset (esim. konsultit ja tulkit).

Avustus voi kohdistua eri hankevaiheisiin (alustava hankeselvitys, hankeselvitys- ja liiketoimintasuunnitelma, koulutus jne.) ja on enintään 60 000 euroa hankevaihetta kohti. Avustusta voi saada kolmeen eri hankevaiheeseen edellyttäen, että edellinen vaihe on suoritettu ja loppuraportoitu hyväksyttävästi.

Neuvontaa ja lisätietoja saa Finnverasta ja sen verkkosivuilta.

Lisätietoja: Ulla Palander