Siviilipalveluksen neuvontapuhelin

Siviilipalveluksen valtakunnallinen neuvontapuhelin  029 502 0704 palvelee ma-pe 9-16.15. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse: siviilipalveluslinja(at)te-toimisto.fi.

Neuvontapuhelimesta siviilipalvelusvelvolliset, siviilipalveluspaikat ja sellaisiksi hakeutuvat yhteisöt sekä muut tahot, saavat yleistä neuvontaa siviilipalvelusasioissa. Palvelussa ei tehdä päätöksiä eikä sieltä saa tietoja yksittäistä siviilipalvelusvelvollista koskevassa asiassa.

Siviilipalvelusasioita koskevat päätökset tekee asiasta riippuen joko työ- ja elinkeinoministeriö, siviilipalvelusasiain neuvottelukunta, siviilipalveluskeskus, siviilipalveluspaikan vastuuhenkilö tai Kansaneläkelaitoksen toimisto (sotilasavustus).

Puheluhinnat: Soittajan operaattorin perimät puhelumaksut eli
- paikallisverkkomaksu lankapuhelimesta soitettuna
- matkapuhelinmaksu matkapuhelimesta soitettuna.