Tutustu skenaariokehikkoon

Skenaariokehikko esittelee perusskenaarion laadinnassa käytettävät oletukset. Perusskenaariolla arvioidaan jo päätettyjen energia- ja ilmastopoliittisten toimien vaikutusta tulevaisuuden kehitykseen. Löydät skenaariokehikon sivun alaosasta, kohdasta Tiedostot.

Skenaarioon sisältyvät ennen 1.9.2016 toimeenpannut tai päätetyt energiaan ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät politiikkatoimet. Perusskenaario ei kata hallitusohjelman uusia energia- ja ilmastotavoitteita.

Perusskenaario ei ole ennuste tulevasta, vaan se kuvaa tilannetta, johon edettäisiin ilman uusia lisätoimia. Jos asetettuja energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita ei saavuteta perusskenaarioon sisällytetyillä toimenpiteillä, tarvitaan uusia politiikkatoimia. Uudet politiikkatoimet tulevat sisältymään erilliseen politiikkaskenaarioon.

Skenaariokehikkoon on koottu mm. maailmantaloutta, Suomen kansantaloutta ja väestöä, energian hintoja, liikennettä, maa- ja metsätaloutta, teollisuutta ja rakennusten lämmitystä koskevat taustaoletukset, joita käytetään perusskenaarion laadinnassa.

Skenaariokehikon liitteenä on lisäksi lista nykyisistä uusiutuvan energian taloudellisista ohjauskeinoista, vuoden 2016 polttoaineveroista, toimialakohtaisista talouskasvuoletuksista sekä väestömäärän kehitystä kuvaava ennuste.

Kommentteja skenaariokehikosta voi lähettää osoitteeseen strategia2016@tem.fi.

Lisätietoja: Bettina Lemström