Uusi energia- ja ilmastostrategia on julkaistu

Hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Se annetaan selontekona eduskunnalle, joka aloittaa strategian käsittelyn 30. marraskuuta. Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030.

Tutustu strategiaan, tiedotustilaisuuden materiaaleihin ja muuhun tausta-aineistoon:

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030
Nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030

Tiedotustilaisuuden materiaalit:

Ministeri Rehnin esitys
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote
Ministeri Tiilikaisen esitys
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote
Ministeri Bernerin esitys

Energia- ja ilmastostrategian yhteydessä on tarkasteltu 100-prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energiajärjestelmää. Tarkastelu on toteutettu hyödyntämällä jo aiemmin tehtyjä vuoteen 2050 ulottuvia tarkasteluja sekä meneillään olevaa tutkimusta ja asiantuntijakeskusteluja. Tarkastelun tavoitteena on ollut tunnistaa 100-prosenttisesti uusiutuvien energialähteiden käyttämisen mahdollisuuksia ja haasteita Suomessa eri sektoreilla sekä energiajärjestelmätasolla.

100-prosenttia uusiutuvaa -tarkastelu

Lisätietoja: Petteri Kuuva, Riku Huttunen ja strategia2016(at)tem.fi