Suomen Teollisuussijoitus Oy toimii kasvurahoittajana

Yhtiön tehtävänä on edistää pääomasijoitustoiminnalla suomalaisen yritystoiminnan kasvua, kilpailukykyä, kansainvälistymistä sekä teollisuuden rakenteiden uudistumista.

Suomen Teollisuussijoitus Oy tekee rahastosijoituksia pääomasijoitusrahastoihin yritysten kasvun rahoittamiseksi. Lisäksi yhtiö tekee suoria sijoituksia kohdeyhtiöihin elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin pohjautuvien sijoitusohjelmien mukaisesti. Yhtiön toiminta on markkinaehtoista.

Yhtiön toimintaa ohjaa laki ja asetus Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhtiön elinkeinopoliittisesta ja omistajaohjauksesta.

Lisätietoja: Tiina Ingman