Ministeriets avdelningar och enheter

 

Koncernstyrningsenheten

Chef för enheten är kanslichef Jari Gustafsson.

Avdelningen för sysselsättning och företagande

Avdelningen leds av avdelningschef Tuija Oivo.

Grupper

 •     Strategi och styrning, Kimmo Ruth
 •     Arbetsförmedling och företagande, Jarmo Palm
 •     Kompetens och kvalitet i arbetslivet, Teija Felt
 •     Strukturell arbetslöshet och utkomst, Päivi Kerminen
 •     Integration av invandrare, Sonja Hämäläinen

Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor

Avdelningen leds av avdelningschef  Pekka Timonen.

Grupper

 •     Lagstiftningsutveckling, Susanna Siitonen
 •     Lagstiftning om arbetslivet, Tarja Kröger
 •     Inremarknadspolitik och företagslagstiftning, Antti Riivari
 •     Konsumentpolitik och teknisk lagstiftning, Tomi Lounema
 •     Konkurrenspolitik, Elise Pekkala

Närings- och innovationsavdelningen

Närings- och innovationsavdelningen ansvarar för planeringen, genomförandet och resultaten av den nationella närings- och innovationspolitiken. Avdelningen främjar genom sin verksamhet företagens och branschernas förnyelse, tillväxt, internationalisering och export samt påverkar upprätthållandet av en internationellt konkurrenskraftig företagsmiljö i Finland. Avdelningen leds av avdelningschef Ilona Lundström.

Grupper

 •     Näringspolitik, Heikki Vesa
 •     Innovationspolitik, Antti Valle
 •     Strategiska tillväxtbranscher, Mika Aalto
 •     Export och internationella investeringar, Marjaana Aarnikka
 •     Styrning och ekonomi, Marjukka Aarnio  

Energiavdelningen

Avdelningen leds av avdelningschef Riku Huttunen.

Grupper

 •     Energimarknaden, Petteri Kuuva
 •     Energieffektivitet och utsläppshandel, Timo Ritonummi
 •     Förnybar energi, Päivi Janka
 •     Kärnenergi och bränslen, Herkko Plit

Företags- och regionavdelningen

Avdelningen leds av avdelningschef Taina Susiluoto.

Grupper

 •     Samordnings, Piia Rekilä
 •    Regioner och självstyrelse, Marja-Riitta Pihlman
 •     Företagstjänster, Ulla Hiekkanen-Mäkelä
 •   Strukturfonder och sammanhållningspolitik, Kaisa-Leena Lintilä

Övriga verksamhetsenheter

Media- och kommunikationsenheten, kommunikationsdirektör Tiina Kairistola.

Personal- och förvaltningsenheten,  personalchef Heidi Nummela.

Den interna revisionen leds av revisionsrådet Juha Pekka Niemi.