Ministeriets avdelningar och enheter

 

Koncernstyrningsenheten

Chef för enheten är kanslichef Jari Gustafsson.

Avdelningen för sysselsättning och företagande

Avdelningen leds av avdelningschef Tuija Oivo.

Grupper

 •     Strategi och styrning, Kimmo Ruth
 •     Arbetsförmedling och företagande, Jarmo Palm
 •     Kompetens och kvalitet i arbetslivet, Teija Felt
 •     Strukturell arbetslöshet och utkomst, Päivi Kerminen
 •     Integration av invandrare, Sonja Hämäläinen

Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor

Avdelningen leds av avdelningschef  Pekka Timonen.

Grupper

 •     Lagstiftningsutveckling, Susanna Siitonen
 •     Lagstiftning om arbetslivet, Tarja Kröger
 •     Inremarknadspolitik och företagslagstiftning, Liisa Huhtala
 •     Konsumentpolitik och teknisk lagstiftning, Tomi Lounema
 •     Konkurrenspolitik, Elise Pekkala

Närings- och innovationsavdelningen

Avdelningen leds av avdelningschef Ilona Lundström.

Grupper

 •     Finansiering och juridik, Tiina Ingman
 •     Företag och  tillväxtekosystem, Mika Aalto 
 •     Kompetens, innovationer och förnyelse, Antti Valle
 •     Konkurrensmiljö, Eeva Vahtera

Energiavdelningen

Avdelningen leds av avdelningschef Riku Huttunen.

Grupper

 •     Energimarknaden, Petteri Kuuva
 •     Energieffektivitet och utsläppshandel, Timo Ritonummi
 •     Förnybar energi, Päivi Janka
 •     Kärnenergi och bränslen, Liisa Heikinheimo

Företags- och regionavdelningen

Avdelningen leds av avdelningschef Marja-Riitta Pihlman.

Grupper

 •     Samordnings, Piia Rekilä
 •     Regioner och strukturfonder, Kaisa-Leena Lintilä
 •     Företagstjänster och regional styrning, Ulla Hiekkanen-Mäkelä  

Övriga verksamhetsenheter

Media- och kommunikationsenheten, kommunikationsdirektör Tiina Kairistola.

Personal- och förvaltningsenheten,  personalchef Heidi Nummela.