Begärda utlåtanden

På denna sida publiceras utlåtanden som ministeriet begärt.

Remissutlåtanden, ett utkast till regeringens proposition om ändring av konkurrenslagen

I utkast till propositionen föreslås att tidsbundna regler gällande övervakningen av företagsköp inom social- och hälsovårdssektorn tas i bruk. Utkastet till regeringsproposition har beretts av arbets- och näringsministeriets tjänstemän och skickas av tidtabellsskäl på remissrunda som en tjänstemannaproposition.

Utlåtanden om utkastet till proposition ombeds skickas i elektronisk form till kirjaamo(at)tem.fi och mira.eklund(at)tem.fi senast 24.5.2017.

Tilläggsuppgifter fås av Virve Haapajärvi, virve.haapajarvi(at)tem.fi, tel. 029 504 7027 och Mira Eklund, mira.eklund(at)tem.fi, tel. 029 504 7138

Lausuntopyyntö

Hallituksen esitysluonnos