Begärda utlåtanden

På denna sida publiceras utlåtanden som ministeriet begärt.

Begäran om utlåtande från utkast till en regeringsproposition med förslag till et avtal om samarbete mellan nordiska konkurrensmyndigheter

Bifogat är arbets- och näringsministeriets begäran om utlåtande från utkast till en regeringsproposition med förslag till et avtal om samarbete mellan nordiska konkurrensmyndigheter.

Utlåtandet över utkastet ber vi er skicka elektroniskt till arbets- och näringsministeriet senast den 22 november 2017 till följande adresser: kirjaamo@tem.fi; iiro.ihanamaki@tem.fi och virve.haapajärvi@tem.fi.

Begäran om utlåtande

Avtal om samarbete mellan nordiska konkurrensmyndigheter

Konkurrenslagens paragrafer