Anslag för 2016

År 2016 uppgår anslagen för ministeriets förvaltningsområde till ca 2,936 miljoner euro, vilket är 5,4 procent av statsbudgeten. Ministeriets anslag för omkostnader uppgår till 33,6 miljoner euro. Förvaltningsområdets bevillningsfullmakter uppgår till sammanlagt 1,041 miljoner euro.