Tillväxtekosystem som verktyg i den nya närings- och innovationspolitiken

Konkurrensen i den globala ekonomin är allt mer konkurrens mellan olika nätverk eller ekosystem. Företag klarar sig oftast inte längre i konkurrensen med enbart sin egen kompetens, utan behöver utöver sina egna konkurrensfördelar dessutom fördelar som starka samarbetspartner erbjuder. Samarbetspartnerna kan vara andra företag, företrädare för den offentliga förvaltningen eller aktörer inom medborgarsektorn. Olika företagskuvöser, acceleratorer och organisationer som specialiserat sig på att sprida teknologi kan ha en viktig roll som plattformar för testning, utveckling och delning av nya idéer.

Främjande av affärsverksamhet på ekosystemnivå är en ny utmaning för den offentliga förvaltningen i Finland. Den offentliga sektorn väljer inte vinnande ekosystem eller företag, utan strävar efter att identifiera lovande framtida tillväxtekosystem i tätt samarbete med aktörer från företagssektorn.

Arbets- och näringsministeriet genomför tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet ett av regeringens spetsprojekt som gäller ekosystem. Dessutom pågår nya politiska åtgärder som stöder sådan tillväxt som sker genom samarbete och nätverk.

Internationella exempel och forskningsrön vägleder till politik som stöder ekosystem

Arbets- och näringsministeriet, Tekes och Sitra arrangerade hösten 2016 en internationell workshop för att samla in globala forskningsrön om utveckling av ekosystem. Man kan bekanta sig med artiklarna från seminariet under rubriken ”Filer” nedtill på sidan.

Ytterligare upplysningar: Pirjo Kutinlahti
pirjo.kutinlahti(at)tem.fi