Ny energi- och klimatstrategi är färdig

Den 24 november 2016 har regeringen godkänt den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030. Strategin överlämnas till riksdagen, som börjar behandla den den 30 november. Nya energi- och klimatstrategin innehåller övergripande riktlinjer för politikåtgärder som bidrar till uppnåendet av de energi- och klimatmål som satts upp nationellt och på EU-nivå.

Bekanta dig med energi- och klimatstrategin, presskonferensens material och andra bakgrundsinformation:

Nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 (på svenska)

Presskonferensens material (på finska):

Minister Rehns presentation
Arbets- och näringsministeriets pressmeddelanden
Minister Tiilikainens presentation
Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelanden
Minister Berners presentation

Vid energi- och klimatstrategin har man betraktat energisystemet med 100 procent förnybar energi. Studien baserar sig på flera utredningar med siktet till 2050 och diskussioner med sakkunniga. Målet med studien har varit att identifiera möjligheter och utmaningar att använda förnybar energi i olika sektorer och på energisystemnivå.

Studie om 100 procent förnybara energisystemet (på finska)

Ytterligare upplysningar: petteri.kuuva(at)tem.fi och riku.huttunen(at)tem.fi