Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) är en fond som inrättats av Europeiska unionen och vars syfte är att få fart på investeringar som en del av investeringsplanen för Europa.

Efsi strävar efter att med en grundinsats på 21 miljarder euro och tillsammans med andra finansiärer och investerare mobilisera 315 miljarder euro i investeringar i Europa fram till 2020.

Efsi finns i anslutning till Europeiska investeringsbanken. Projekten kan innehålla större risk än de projekt som i normala fall får finansiering från Europeiska investeringsbanken. Investeringarna kan göras i energibranschen, miljö och resurseffektivitet, trafik, informations- och kommunikationsteknik, humankapital, kultur och hälsa samt forsknings,- utvecklings- och innovationsverksamhet.

Nästan alla organisationer, från stora industriföretag till små och medelstora företag och aktörer inom den offentliga sektorn, kan ansöka om finansiering. Avsikten är att största delen av finansieringen ska gå till investeringar i infrastruktur och industri och cirka en fjärdedel till små och medelstora företag och mid cap-företag.

Projekten ska vara ekonomiskt lönsamma

Efsi erbjuder inte bidrag utan motprestation, och den kan inte ensam finansiera ett projekt. Projekten ska vara ekonomiskt lönsamma. Finansieringen kan vara i form av främmande kapital eller eget kapital. Finansieringen till små och medelstora företag kanaliseras i regel via förmedlande banker eller fonder. Stora företag och projekt kan fortsättningsvis ansöka om finansiering direkt från Europeiska investeringsbanken.

Efsi-investeringsrådgivningen ger mera information om Efsi på sin webbplats och via sin telefonrådgivning. På Europeiska investeringsbankens och Europeiska investeringsfondens webbplatser finns dessutom mer nyttig information och kontaktuppgifter.

Investeringsrådgivningen fungerar under arbets- och näringsministeriets ledning.

Ytterligare upplysningar: Elina Rainio
elina.rainio(at)tem.fi