Europeiska unionens nya regler om revision

Europaparlamentet och rådet har reformerat Europeiska unionens regler om revision genom att anta ett direktiv och en förordning i april 2014.

EUs förordning gällande redovisning träder automatisk i kraft den 17.6.2016. Förhandlingar av dom nationella lagförändringarna pågår i riksdagen. Det ändrade revisionsdirektivet och revisionsförordningen har ett samband med varandra, och de bildar tillsammans en ny helhet av regler för revisionsbranschen.

Ytterligare upplysningar: mika.bjorklund(at)tem.fi