Experter

Branschcheferna fungerar som riksomfattande experter inom sin egen bransch. Vid NTM-centralerna finns dessutom regionala experter på frågor som gäller bl.a. finansiering, utveckling eller rådgivning.


Livsmedelsbranschen

Leena Hyrylä

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
Valtion virastotalo, Villimiehenkatu 2 B
53100 Lappeenranta
Tfn 0295 029 047
fornamn.efternam@ely-keskus.fi

Naturproduktsbranschen

Anne Ristioja

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
Hallituskatu 3B
96100 Rovaniemi
Tfn 0295 037 118
fornamn.efternam@ely-keskus.fi

Cleantech

Sari Tasa

Projektchef

Arbets- och näringsministeriet
Alexandersgatan 4
00170 Helsingfors
Tfn 029 504 8242
förnamn.efternamn@tem.fi

Träproduktsindustrin

Pasi Loukasmäki

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland
Kalliokatu 4
87100 Kajaani
Tfn 0295 023 568
fornamn.efternam@ely-keskus.fi

Förnybar energi

Markku Alm

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
Självständighetsplan 2,
20800 Åbo
Tfn 0295 022 542
fornamn.efternam@ely-keskus.fi

Gruvbranschen

Heino Vasara

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
Hallituskatu 3 B,
96100 Rovaniemi
Tfn 0295039689
fornamn.efternam@ely-keskus.fi

Social- och hälsovårdstjänster

Terhi Tevameri

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
Självständighetsplan 2,
20800 Åbo
tfn 050 3510617, 029 502 3075
fornamn.efternam@ely-keskus.fi

Turism

Susanna Jänkälä

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
Hallituskatu 3 B,
96100 Rovaniemi
Tfn 0295 037 056
fornamn.efternam@ely-keskus.fi

Tjänster för affärslivet

Timo Metsä-Tokila

Branschchef

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
Självständighetsplan 2,
20800 Åbo
Tfn 0295 022 615
fornamn.efternam@ely-keskus.fi

 

Övriga funktioner

Ledning av branschtjänsten samt samarbets- och avtalsfrågor

Esa Tikkanen

Utvecklingschef

Arbets- och näringsministeriet
Alexandersgatan 4
00170 Helsingfors
Tfn 0295 063 681
fornamn.efternam@tem.fi

Jenni Hakala

Kommunikationsexpert

Arbets- och näringsministeriet
Kommunikationsenheten
Alexandersgatan 4
Helsingfors
tfn 040 092 3417,
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Sirpa Männistö
Sekreterare

Arbets- och näringsministeriet
Alexandersgatan 4
00170 Helsingfors
Tfn 0295 048 077
fornamn.efternamn@tem.fi