Vägkarta för tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland 2015–2025

I januari 2015 färdigställdes vägkartan för tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland 2015–2025, dvs. Finlands nya turiststrategi. Målet är att Finland år 2025 är Nordeuropas främsta turistmål.

De strategiska prioriteringarna i vägkartan är:

  • stärkande av det temabaserade samarbetet mellan turistcentrum och företagsnätverk samt nya öppningar i produktutvecklingen, försäljningen och marknadsföringen.
  • utveckling av ett konkurrenskraftigt och mångsidigt utbud i gränsytorna mellan turismen och andra branscher.
  • ökade effekter av marknadsföringsåtgärderna och lättillgängliga produkter
  • en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för turismen som stöder tillväxt och förnyelse
  • smidig tillgänglighet

Färdplanens mål främjas av en rad åtgärder. Först startas för åren 2015−2018 strategiska projekt som stöder tillväxt och förnyelse. De finansieras med finansiella instrument inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde:

  • FinRelax – att göra Finland till ett ledande land inom må bra-turismen
  • att göra havsskärgården internationellt känd
  • Stopover Finland – att göra Finland till ett ledande stopover-land
  • att göra det möjligt att köpa och hitta turisttjänsterna digitalt
  • ett BCD-demonstrationsprojekt (med utnyttjande av bioekonomi, cleantech och digitalitet) för ett hållbart insjöturismkluster.

Ytterligare upplysningar: sanna.kyyra(at)tem.fi