Finansiering för forskning, utveckling och innovationer

Genom offentlig forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering uppmuntras företag, forskningsorganisationer och offentliga tjänsteproducenter att bedriva FoUI-verksamhet som stöder djärv förnyelse av näringsliv och samhälle samt ekonomisk tillväxt.

Ytterligare uppgifter: Teija Palko
teija.palko(at)tem.fi