Finlands Industriinvestering Ab finansierar tillväxt

Bolaget har till uppgift att genom kapitalinvesteringsverksamhet främja den finländska företagsverksamhetens tillväxt, konkurrenskraft och internationalisering samt industrins strukturella förnyelse.

Finlands Industriinvestering Ab gör fondplaceringar i kapitalfonder för att finansiera företags tillväxt. Bolaget gör dessutom direkta investeringar i målföretag i enlighet med investeringsprogram som grundar sig på de näringspolitiska målen. Bolagets verksamhet bedrivs på marknadsvillkor.

Bolagets verksamhet styrs av lagen och förordningen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den näringspolitiska styrningen och ägarstyrningen av bolaget.

Ytterligare upplysningar: Tiina Ingman
tiina.ingman(at)tem.fi