Finnvera investerar i företag i tidig fas

Finnvera Abp:s direkta investeringsobjekt är finska innovativa och teknologiinriktade småföretag. Företagen är i tidig fas eller i etableringsfas. Finnvera genomför placeringarna via sitt dotterbolag Aloitusrahasto Vera Oy.

Genom sin verksamhet främjar Finnvera tillgången till privat kapital för nyetablerade företag. Aloitusrahasto Vera Oy gör investeringar i målbolagen tillsammans med investerande privatpersoner, dvs. affärsänglar, och kapitalfonder. Efter en övergångsperiod som tar slut vid utgången av 2017 kommer Finnvera inte att göra några nya kapitalplaceringar. Främjandet av riskfinansiering för företag i tidig fas sköts i fortsättningen av Tekes Venture Capital Ab, som inledde sin verksamhet 2014.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den näringspolitiska styrningen och ägarstyrningen av Finnvera Abp och ställer upp mål även för kapitalinvesteringsverksamheten.

Ytterligare upplysningar: Jyrki Orpana
jyrki.orpana(at)tem.fi

 

På andra webbplatser