Fart på den ekonomiska tillväxten genom främjande av företagens internationalisering

Målet med främjandet av företagens internationalisering är att stärka en hållbar ekonomisk tillväxt för att skapa nya jobb samt öka företagens omsättning och export.

När företag strävar efter tillväxt är det en nödvändighet att utvidga verksamheten utanför Finlands gränser i ett mycket tidigt skede. Genom internationalisering söker man nya kunder och marknader, konkurrenskraftig teknik och konkurrenskraftiga affärsmodeller, leverantörer av varor och tjänster samt kapital och placeringar.

Som en del av näringspolitiken stöder arbets- och näringsministeriet företagens internationaliseringsutveckling. I verksamheten betonas i synnerhet de små och medelstora företagens internationalisering med hjälp av Team Finland-tjänster. Arbets- och näringsministeriets och bl.a. Finpros, Tekes och Finnveras tjänster omfattar stödtjänster för företagens internationalisering och export, utländska investeringar samt främjande av turism. Team Finland-tjänsterna innehåller rådgivning, nätverkande, utbildning samt utvecklings- och finansieringstjänster.

Ytterligare upplysningar:
Eeva Vahtera - eeva.vahtera(at)tem.fi
Antti Valle - antti.valle(at)tem.fi
Marko Laiho - marko.laiho(at)tem.fi