Företagsfinlands tjänster

Offentliga företagstjänster kan nås via tre olika kanaler. Ett företag eller den som startar ett företag behöver inte i förväg ha reda på vilken organisation som ska kontaktas, utan en lösning på problemet, oberoende av fallet, kan hittas via Företagsfinlands olika servicekanaler.

Webbtjänsten Foretagsfinland.fi

Via webbtjänsten FöretagsFinland kan företagen och de som grundar ett företag få uppdaterad information om företagande och företagsverksamhet, företagstjänsterna samt verktygen. På Foretagsfinland.fi finns också de viktigaste blanketterna som behövs när man grundar företag och driver företagsverksamhet.

I tjänsten finns dessutom ett elektroniskt arbetsbord för företagare, som erbjuder information och verktyg som ändras enligt den individuella profilen till hjälp för företagare och dem som planerar att starta företag. De som använder sig av tjänsten kan också fråga efter råd av offentliga företagsrådgivare via webbplatsen mitt.foretagsfinland.fi.

Tjänsten innehåller uppgifter om samtliga personer som ger offentlig företagsrådgivning och som kan nås vid den digitala tjänsten Mitt Företagsfinland.  Företag har också möjlighet att närverka elektroniskt med andra företag eller med experter som tillhandahåller offentlig rådgivning.

Tjänsten Mitt Företagsfinland inbegriper också kundtjänstens Mitt Företagsfinland-webbarbetsplats som erbjuder experter som vill tillhandahålla offentlig företagsrådgivning en plats där de kan nätverka och utbyta kunskaper och erfarenheter.  

Företagsfinlands telefontjänst  

Företagsfinlands telefontjänst är arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande servicekanal för företag och dem som tänker starta företag.  Service på finska fås via tfn 0295 020 500, på svenska via tfn 0295 020 501. På webbplatsen foretagsfinland.fi hittas närmare information om de tider då tjänsten är öppen. Service på engelska får man genom att fylla i en elektronisk blankett. Telefontjänstens företagsrådgivare kan nås under vardagseftermiddagar också på chatten på adressen foretagsfinland.fi.  

Tjänster ansikte mot ansikte

 Nätverket omfattar riksomfattande och regionala organisationer. Det rikstäckande Företagsfinland-nätverket bildas av arbets- och näringsministeriet, Finnvera, Finpro, Patent- och registerstyrelsen, Finlands Industriinvestering, Tekes, närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna samt Skatteförvaltningen. Dessutom är regionala företagstjänster runtom i Finland med i nätverket.

Ansvaret för utvecklingen av tjänsterna inom Företagsfinland vilar på arbets- och näringsministeriet i samarbete med organisationerna inom dess förvaltningsområde och intressentgrupperna.

På andra webbplatser