Företagsstatistik

ANM Branschtjänst

ANM Branschtjänst är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet. Branchtjänsten koordinerar och utvecklar informationtjänsten och det arbete som utförs av branchcheferna med fokus på små och medelstora företags verksamhet.

www.temtoimialapalvelu.fi/sv

Bransch Online (Toimiala Online)

Toimiala Online erbjuder ett omfattande och aktuellt branschbaserat statistik- och bildmaterial regionvis om närmare 800 branscher i kategorier enligt storlek, företagsstorlek och teknologi.

Toimiala Online (på finska)

Andra

Företag (Statistikcentralen)