Företagsutvecklingstjänsterna erbjuder SMF-företag goda förutsättningar att gå vidare

Företagsutvecklingstjänsterna är tjänster skapade för SMF-företagens behov. De stöder företagens förnyelse, tillväxt, utveckling, sysselsättning samt kommersialisering av innovationer. Genom tjänsterna hjälper man också SMF-företag att förbereda sig inför omställningar och omvälvningar som beror på verksamhetsmiljön eller interna faktorer inom företaget.
 
Utvecklingstjänsterna omfattar affärsverksamhetsanalys-, konsultations- och utbildningstjänster. Tjänsterna är avsedda för verksamma SMF-företag med vilja till utveckling. För tjänsterna finns inte branschvisa begränsningar.
 
Företag kan söka tjänsterna hos närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Tjänsterna produceras av konkurrensutsatta expertföretag. De experter som är utvalda till tjänsteleverantörer har hög utbildnings- och kompetensnivå samt solid erfarenhet i branschen. Detta tillförsäkrar tjänster av hög kvalitet för företag i hela Finland.
 
Företagsutvecklingstjänsterna definieras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och är avgiftsbelagda för företag.
 
Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den strategiska planeringen och produktifieringen av företagsutvecklingstjänsterna, lagstiftningen om tjänsterna, anvisningarna, informationssystemen, budgeteringen och fördelningen av anslag, produktutvecklingen, varumärkesprofileringen samt bedömningen av tjänsternas effekter. Dessutom har ministeriet ansvar för inskolning och utbildning av NTM-centralerna och tjänsteleverantörerna samt de ansvariga experterna i användningen och utförandet av tjänster.

Ytterligare information: jaakko.pulkka(at)tem.fi

 

På andra webbplatser