Förnybara energi i Finland

Fortum-Järvenpää

Finland är ett av de ledande länderna i världen när det gäller utnyttjande av förnybara energikällor och särskilt bioenergi.

De viktigaste former av förnybar energi som används i Finland är bioenergi, särskilt trä och träbaserade bränslen, vattenkraft, vindkraft, jordvärme och solenergi.

Ytterligare information: päivi.janka(at)tem.fi och anja.liukko(at)tem.fi