Genomförande av energieffektivitetsdirektivet

Energieffektivitetsdirektivet (EED) trädde i kraft den 4 december 2012. Direktivet ersatte energitjänstdirektivet (2006/32/EG) och det s.k. CHP-direktivet (Direktivet om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi, 2004/8/EG).

Betänkandet från den arbetsgrupp som förberedde genomförandet av energieffektivitetsdirektivet blev färdigt i januari 2014. Direktivet genomförs genom energieffektivitetslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Ytterligare upplysningar:

timo.ritonummi(at)tem.fi
pentti.puhakka(at)tem.fi
maria.holmi(at)tem.fi