Ytterligare upplysningar 

Arbets- och näringsministeriet koordinerar projektet.

Arbets- och näringsministeriet

industrirådet Antti Valle
utvecklingschef Asta Wallenius
projektkoordinator Lotta Englund

Social- och hälsovårdsministeriet

direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki
konsultative tjänstemannen Hannu Hämäläinen
konsultative tjänstemannen Saara Leppinen

Undervisnings- och kulturministeriet

undervisningsrådet Erja Heikkinen
överinspektör Riina Vuorento

Finlands Akademi

överdirektör Riitta Maijala
enhetsdirektör Jarmo Wahlfors

Tekes

utväcklingsdirektör Minna Hendolin
programmchef Auli Pere