ILO:s konventioner och rekommendationer

Regeringens propositioner (RP) 2005-

170 Konvention om säkerhet vid användning av kemikalier i arbetet, ratificering 21.1.2014
RP 91/2013

174 Konvention om förebyggande av storolyckor inom industrin, ratificering 28.2.2013
RP 71/2012 (samt rekommendation nr 181)

MCL, Konvention om arbete till sjöss från 2006, ratificering 9.1.2013
RP 80/2012

187 Konvention om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö, ratificering 26.6.2008 
RP 174/2007 (samt rekommendation nr 197)

188 Konvention om arbete i fiskenäringen 2007
RP 187/2008 (samt  rekommendation nr 199)

189 Konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare, ratificering 8.1.2015
RP 93/2014, med förslag till godkännande av Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare och till lagar om o.s.v. (samt rekommendation nr 201)

P89 Protokoll till konventionen om tvångsarbete (nr 29, 1930), 2014, ratificering 27.1.2017
RP 69/2016  (samt rekommendation nr 203)
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser o.s.v. (1114/2016)
Enligt förordning (126/2017) den 23.2.2017 träder lagen i kraft den 27.1.2018, se också fördragsserien 26 (förordning och text) och 27/2017 (lag).

RP 167/2016, om godkännande av 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lagar om o.s.v 
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser o.s.v. (980/2016)
Enligt örordning (125/2017) den 23.2.2017 träder lagen i kraft den 27.7.2017, se också fördragsserien 28 (förordning och text) och 29/2017 (lag).

2016 års ändringar i  koden i 2006 års sjöarbetskonvention och  i konventionen om identiteshandlingar för sjömän (reviderad) 2003 (nr 185), se konferenssiraportti ym. 2016

RP under riksdagsbehandling

RP 264/2014 om godkännande av konventionen om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder samt med förslag till lagar o.s.v.

Rekommendationer

197 Rekommendation om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö, 2006 (och konvention nr 187), RP 174/2007

198 Rekommendation om anställningsförhållanden, 2006, RP 29/2007

199 Rekommendation om arbete i fiskenäringen, 2007 (och konvention nr 188) RP 187/2008

200 Rekommendation rörande HIV/AIDS och arbetslivet, 2010

201 Rekommendation om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare, 2011 (och konvention nr 189) RP 93/2014

202 Rekommendation om nationellt socialt grundskydd, 2012

203 Rekommendation om kompletterande åtgärder för ett verkningsfullt undertryckande av tvångsarbete, 2014 (och protokoll P29) RP 69/2016

Behandling i Internationella arbetskonferens 2017: Revideringen av rekommendation 71 (ilo.org)