Kanslichefens kontaktuppgifter

 

Alexandersgatan 4, PB 32, 00023 STATSRÅDET

Kanslichef Jari Gustafsson
tfn 029 504 7400
förnamn.efternamn (at) tem.fi

Understatssekreterare Petri Peltonen
tfn 029 506 3662
förnamn.efternamn (at) tem.fi

Konsultativ tjänsteman Janne Peltola
tfn 029 506 4132
förnamn.efternamn (at) tem.fi

Konsultativ tjänsteman Maria Kauko
tfn 029 504 8240
förnamn.efternamn (at) tem.fi

Lagstiftningsdirektör Pasi Järvinen
tfn 029 504 8067
förnamn.efternamn (at) tem.fi

Kanslichefens sekreterare Pia Högström
tfn 029 50 63503
förnamn.efternamn (at) tem.fi

Sekreterare Helena Sarvas-Seppänen
tfn 029 50 63282
förnamn.efternamn (at) tem.fi