Kapitalinvestering

Den offentliga kapitalinvesteringsverksamheten ska främja kapitalinvesteringsmarknadens utveckling och rikta finansiering speciellt till sådana områden där den privata riskfinansieringen är otillräcklig (marknadsbrist).

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde finns för närvarande två bolag som bedriver kapitalinvesteringsverksamhet (Finlands Industriinvestering Ab och Tekes Venture Capital Ab).

Ytterligare upplysningar: Jyrki Orpana
jyrki.orpana(at)tem.fi