Kommande permitteringar

På denna sida finns fr.o.m. 2015 de månatliga sammanfattningarna av den separata uppföljningen av kommande permitteringar, som har beräknats genom de arbets- och näringsbyråspecifika uppgifter som fåtts från närings-, trafik- och miljöcentralerna. Uppgifterna baserar sig på arbetsgivarnas förhandsmeddelanden om kommande permitteringar som eventuellt börjar efter den månatliga beräkningsdagen.
 

Gruppermitteringar 2009–2014

På denna sida finns dessutom sammanfattningar av uppgifterna om uppföljningen av gruppermitteringar som samlades in åren 2009–2014. Förfarandet med gruppermitteringar upphörde i slutet av juni 2013. Därefter syns alla permitteringar som inletts i antalen heltidspermitterade arbetssökande och arbetssökande på kortvecka i arbetsförmedlingsstatistiken.