Kontaktuppgifter till samarbetsombudsmannens byrå

Harri Hietala, samarbetsombudsman
tfn 029 504 8273

Silja Vainio, jurist
tfn 029 506 4184

Katri Pöllänen, jurist
tfn 029 506 4221

Maj Sundberg, inspektör
tfn 029 504 7107

E-post:

yhteistoiminta-asiamies(at)tem.fi

fornamn.efternamn(at)tem.fi

Byråns postadress:

Samarbetsombudsmannens byrå
Arbets- och näringsministeriet
PB 32
00023 STATSRÅDET

Dokument som gäller personalfondsärenden sänds till registratorskontoret på följande adress:
Arbets- och näringsministeriet

Registratorskontoret
PB 32
00023 STATSRÅDET

eller per e-post till kirjaamo(at)tem.fi.