Hoppa till innehåll

Ministeriet

Arbets- och näringsministeriet (ANM) är en del av statsrådet. ANM bygger upp verksamhetsbetingelser med produktivitet, tillväxt, sysselsättning och välfärd som mål.

Till ministeriets ansvarsområde hör

  • näringspolitiken
  • marknadens funktion, främjande av konkurrens samt konsumentpolitik
  • energipolitiken och samordningen av den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken
  • sysselsättning, arbetslöshet och offentlig arbetskraftsservice
  • arbetsmiljöfrågor, likabehandling i arbetslivet, kollektivavtal och medling i arbetstvister
  • regionutvecklingen och landskapsförbundens samarbetsområden
  • innovations- och teknologipolitiken, företagens internationalisering samt teknisk säkerhet
  • civiltjänst
  • den allmänna administrativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna
  • integration av invandrare.

Som en del av statsrådet medverkar ministeriet i genomförandet av regeringsprogrammet, bereder lagstiftning, följer upp och utvecklar de ärendehelheter som hör till dess ansvarsområde samt styr de ämbetsverk som hör till dess ansvarsområde.

Arbets- och näringsministeriet har tre ministrar, näringsministern, arbetsministern och bostads-, energi- och miljöministern.

Regeringsprogrammet

 

Meny