Ministeriets besöksadresser


Alexandersgatan 4, 00170 HELSINGFORS, Finland

näringsministern
kanslichefen
registratur

Alexandersgatan 36 A, 00170 HELSINKI

Bangatan 3, 00120 HELSINGFORS, Finland

Södra Esplanaden 4, 00130 HELSINGFORS, Finland
justitie- och arbetsministern

Bulevarden 6 A

Riksförlikningsmännens byrå
PB 345, 00121 Helsingfors

 

Filer

På andra webbplatser