Ministrarna

Näringsminister Mika Lintilä ansvarar för arbets- och näringsministeriets allmänna ledning. Näringsministern handlägger de ärenden som hör till företags- och regionavdelningen, koncernstyrningsenheten, energiavdelningen, närings- och innovationsavdelningen, personal- och förvaltningsenheten och kommunikationsenheten.

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström handlägger de ärenden som hör till  avdelningen för sysselsättning och företagande samt avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor.

Statsminister Juha Sipiläs regering