Olli Rehn

Näringsminister

Centern i Finland

Kontaktinformation

Ministerns sekreterare

Jonna Sjögren

tfn 0295 063 501

Specialmedarbetare

Specialmedarbetare Markku Rajala
tfn 0295 047 480

Specialmedarbetare Hannu Väänänen
tfn 0295 060 180

Specialmedarbetare Jannika Ranta
tfn 0295 047 165

Arbets- och näringsministeriet

Alexandersgatan 4, Helsingfors
PB 32, 00023 Statsrådet
förnamn.efternamn@tem.fi

Tilläggsuppgifter

Bilder på ministern

ollirehn.fi
keskusta.fi

Ministerierna ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll.