Bättre tjänster - Programmet Iskukykyinen ELY2

NTM-centralernas riksomfattande samarbetsförhandlingar avslutades i januari 2015. Vid förhandlingarna avtalades att utvecklingen av NTM-centralernas verksamhet fortsätter. Ledningsgruppen för NTM-centralerna beslutade 24.3.2015 att inleda programmet Iskukykyinen ELY2.  Avsikten med programmet Iskukykyinen ELY2 (IE2) är att i samarbete med alla styrande instanser fortsätta med arbetet för att reformera NTM-verksamheten, som inleddes våren 2013, i form av en behärskad och målmedveten helhet för att uppnå den målbild som utstakats för NTM-tjänsterna.

Genom programhelheten IE2 eftersträvas betydande nytta ur medborgarnas, företagens och förvaltningens perspektiv. Programmet syftar till att utveckla, elektronisera och förenkla handlingsmodellerna och verksamhetskoncepten. Avveckling av den administrativa bördan för både kunderna och förvaltningens interna verksamhet är ett centralt mål. Avvecklingen av den administrativa bördan på alla nivåer frigör myndigheternas tid till det egentliga kundarbetet.

Programmet är indelat i fem delprojekt

  • Service Design -projekt
  • Uppbyggande av grundpelarna för verksamheten
  • Effektivisering av kundservicen
  • Elektronisering av upphandlingar
  • Utveckling av kompetensen och verksamheten

IE2-programmets mandatperiod är 1.4–31.12.2017.

Ytterligare upplysningar:

konsultativ tjänsteman Mikko Kuoppala, mikko.kuoppala(at)tem.fi

programchef Päivi Blinikka, paivi.blinikka(at)ely-keskus.fi
stödgruppens ordförande, överdirektör Pekka Häkkinen, pekka.hakkinen(at)ely-keskus.fi