Programmet Iskukykyiset palvelut (IE2) producerar bättre tjänster

NTM-centralernas riksomfattande samarbetsförhandlingar avslutades i januari 2015. Vid förhandlingarna avtalades att utvecklingen av NTM-centralernas verksamhet fortsätter. Ledningsgruppen för NTM-centralerna beslutade 24.3.2015 att inleda programmet Iskukykyinen ELY2. Programmets namn uppdaterades till Iskukykyiset palvelut (IE2) vid ingången av 2017. Programmet Iskukykyiset palvelut (IE2) har som mål att stödja den pågående reformen av regionförvaltningen och i synnerhet digitaliseringen av de landskap som bereds och digitaliseringen av statliga ämbetsverk samt produktionen av kundorienterade tjänster.

Genom programmet Iskukykyiset palvelut (IE2) eftersträvas betydande nytta ur medborgarnas, företagens och förvaltningens perspektiv. Programmet syftar till att utveckla, elektronisera och förenkla handlingsmodellerna och verksamhetskoncepten. Avveckling av den administrativa bördan för både kunderna och förvaltningens interna verksamhet är ett centralt mål. Avvecklingen av den administrativa bördan på alla nivåer frigör myndigheternas tid till det egentliga kundarbetet.

Programmet är indelat i fem delprojekt

  • Utveckling av tjänsterna
  • Uppbyggande av grundpelarna för verksamheten
  • Effektivisering av kundservicen
  • Elektronisering av upphandlingar
  • Utveckling av kompetensen och verksamheten

Mandatperioden för Iskukykyiset palvelut (IE2) är 1.4–31.12.2017

Ytterligare upplysningar:

programchef Päivi Blinnikka paivi.blinnikka(at)ely-keskus.fi
stödgruppens ordförande, överdirektör Pekka Häkkinen, pekka.hakkinen(at)ely-keskus.fi