Medlemmarna i ministerarbetsgruppen

   

ordförande:
näringsminister Olli Rehn och jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen

social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
justitie- och arbetsminister Jari Lindström
inrikesminister Paula Risikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen

Kanslicheferna för ministerarbetsgruppens medlemmar

kanslichef Jari Gustafsson, ANM
kanslichef Jaana Husu-Kallio, JSM
kanslichef Anita Lehikoinen, UKM
kanslichef Päivi Nerg, IM
kanslichef Hannele Pokka, MM
kanslichef Päivi Sillanaukee, SHM

Medlemmarna i kontaktnätverket för energi- och klimatpolitik

ordförande
avdelningschef Riku Huttunen, ANM

sekreterare
konsultative tjänstemannen Markku Kinnunen, ANM

undervisningsrådet Paavo-Petri Ahonen, UKM
konsultative tjänstemannen Jaana Avolahti, ANM
miljörådet Magnus Cederlöf, MM
finanssisihteeri Taina Eckstein, VM
skogsrådet Heikki Granholm, JSM
specialsakkunnig i EU-ärenden Niina Honkasalo, SRK
miljörådet Antti Irjala, MM
regeringsrådet Päivi Janka, ANM
trafikrådet Saara Jääskeläinen, KM
industrirådet Petteri Kuuva, ANM
byggnadsrådet Teppo Lehtinen, MM
specialsakkunnig Matti Kahra, JSM
trafikrådet Risto Murto, KM
ledande sakkunnig Pekka Orpana, UM
industrirådet Herkko Plit, ANM
enhetschef Juha Pyykkö, UM
industrirådet Timo Ritonummi, ANM
specialsakkunnig i EU-ärenden Jussi Soramäki, SRK
överdirektör Helena Säteri, MM
miljörådet Merja Turunen, MM
överdirektör Tuula Varis, MM
konsultative tjänstemannen Anne Vehviläinen, JSM
överinspektör Riina Vuorento, UKM
konsultative tjänstemannen Anne Väätäinen, ANM

Ministeriernas kontaktpersoner för substansberedningen

miljörådet Antti Irjala, MM
trafikrådet Saara Jääskeläinen, KM
konsultative tjänstemannen Markku Kinnunen, ANM
industrirådet Petteri Kuuva, ANM
överinspektör Bettina Lemström, ANM
specialsakkunnig Matti Kahra, JSM
överinspektör Hanne Siikavirta, ANM
sakkunnig Reetta Sorsa, ANM
konsultative tjänstemannen Tuija Talsi, MM

Medlemmarna i scenariosektionen

miljörådet Antti Irjala, MM
trafikrådet Saara Jääskeläinen, KM
konsultative tjänstemannen Kaisa Pirkola, JSM
överinspektör Bettina Lemström, ANM
konsultative tjänstemannen Paula Perälä, MM
konsultative tjänstemannen Tatu Torniainen, JSM
konsultative tjänstemannen Birgitta Vainio-Mattila, JSM

På andra webbplatser