Hoppa till innehåll

Projekt och lagberedning

Dessa sidor innehåller en samling av de viktigaste projekt och program som pågår vid arbets- och näringsministeriet. Sidorna innehåller dessutom information om lagberedningen, strävan efter att minska företagens regelbörda samt bedömningen av lagstiftningens konsekvenser för företagen, arbetslivet och sysselsättningen.

Statsrådets projektregister (på finska) innehåller också information om projekt som pågår vid ministeriet.

Projektberedningen sker huvudsakligen på finska, och därför finns största delen av den ytterligare informationen också på finska.

Genomförandet av regeringsprogrammet (på statsrådets webbplats)

Meny