Lag om regionutveckling och tillväxttjänster

Utkastet till lag om regionutveckling och tillväxttjänster är under beredning. Genom reformen överförs uppgifter på de kommande landskapen, skapas klarhet i tjänsterna och görs tjänsterna mer kundorienterade. Målet är att se till att regionutvecklingen och åstadkommandet av tillväxt i Finland baserar sig på partnerskap och växelverkan mellan staten, landskapen och kommunerna. Landskapen utvecklar sin tillväxt själva med hjälp av sina egna recept för framgång. Tillväxten har sitt ursprung i regionens egna starka sidor. 

Lagen om regionutveckling och tillväxttjänster var ute på remiss under vårvintern. Det lämnades cirka 340 utlåtanden om lagförslaget, av vilka

över 190 var från kommuner,
45 var från landskapsförbund och NTM-centraler samt arbets- och näringsbyråer,
över 50 var från olika organisationer,
cirka 30 var från ministerier och andra statliga myndigheter och
cirka 20 var från samkommuner och yrkeshögskolor.

Arbets- och näringsministeriet har gått igenom utlåtandena och lagförslaget finslipas utifrån utlåtandena och de nya riktlinjerna för landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Länkar till sammandrag av utlåtanden per remissinstans finns nere på den finskspråkiga sidan. 

Avsikten är att regeringspropositionen lämnas till riksdagenvid årsskiftet 2017-2018.

Ytterligare upplysningar:

Konsultativ tjänsteman Piia Rekilä, tfn 029 50 64115

Tekniska frågor om material i begäran om utlåtande och om sammandrag av utlåtanden, planerare Merja Pennanen, tfn 029 50 64939.