Beredningen av den nationella rymdlagstiftningen

Finland har blivit en rymdstat, när Aalto-universitetets första nanosatellit skjöts upp i rymden sommaren 2017. Flera andra miniatyrsatellitprojekt pågår. Utöver satelliter som används för vetenskaplig forskning och högskolors lärdomsprov blir också kommersiella satelliter vanligare.

I Finland finns för närvarande inte lagstiftning som tillämpas på uppskjutning av satelliter. Inom EU finns en nationell rymdlag i Förenade kungariket, Nederländerna, Frankrike, Österrike, Sverige och Danmark.

En arbetsgrupp har tillsatts för beredningen av den nationella rymdlagstiftningen för tiden 1.2–29.12.2017. Underlaget för beredningen är förpliktelserna i FN:s rymdkonventoner som är bindande för Finland samt exempel från andra länder.

Pressmeddelande: Arbetsgrupp tillsatt för att bereda nationell rymdlagstiftning

Arbetsgruppen avlämnade sin rapport för arbets- och näringsministeriet den 20 december 2017. Behandling av rymdlagen går bra framåt och lagen ska träda i kraft den 23 januari 2018.

Ytterligare upplysningar:
Maija Lönnqvist - maija.lonnqvist(at)tem.fi
Tuija Ypyä - tuija.ypya(at)tem.fi