Beredningen av den nationella rymdlagstiftningen

Finland blir snart en rymdstat, när Aalto-universitetets första nanosatellit skjuts upp i rymden våren 2017. Flera andra miniatyrsatellitprojekt pågår. Utöver satelliter som används för vetenskaplig forskning och högskolors lärdomsprov blir också kommersiella satelliter vanligare.

I Finland finns för närvarande inte lagstiftning som tillämpas på uppskjutning av satelliter. Inom EU finns en nationell rymdlag i Förenade kungariket, Nederländerna, Frankrike, Österrike, Sverige och Danmark.

En arbetsgrupp har tillsatts för beredningen av den nationella rymdlagstiftningen för tiden 1.2–29.12.2017. Underlaget för beredningen är förpliktelserna i FN:s rymdkonventoner som är bindande för Finland samt exempel från andra länder.

På denna sida kan du följa hur lagberedningen framskrider.

Pressmeddelande: Arbetsgrupp tillsatt för att bereda nationell rymdlagstiftning

Ytterligare upplysningar:
Marjaana Aarnikka - marjaana aarnikka(at)tem.fi
Maija Lönnqvist - maija.lonnqvist(at)tem.fi
Tuija Ypyä - tuija.ypya(at)tem.fi