Telefonrådgivning om civiltjänst

Den riksomfattande telefonrådgivningen om civiltjänst kan nås på numret  029 502 0704  mån–fre 9–16.15. Det går också att kontakta rådgivningen via e-post: siviilipalveluslinja(at)te-toimisto.fi

Telefonrådgivningen ger civiltjänstgörare, civiltjänstgöringsplatser och organisationer som ansöker om att bli det samt övriga aktörer allmän rådgivning i civiltjänstärenden. Den fattar inga beslut och den ger inte ut information i ärenden som gäller enskilda civiltjänstgörare.

Beslut i civiltjänstärenden fattas beroende på ärendet av arbets -och näringsministeriet, delegationen för civiltjänstärenden, civiltjänstcentralen, civiltjänstgöringsplatsens ansvarsperson eller Folkpensionsanstaltens byrå (militärunderstöd).

Samtalspriser: Normal samtalsavgift i enlighet med avtalet mellan uppringaren och operatören, dvs.
- lokalnätsavgift vid samtal från en fast telefon
- mobilsamtalsavgift vid samtal från en mobiltelefon.